www.spargalkes.lt

Elektronika

Elektronikos laboratoriniai darbai

Skaityti daugiau...
 

Inžinerinė analizė ir sintezė

Skaityti daugiau...
 

Ryšių teorijos šperos

Skaityti daugiau...
 

Ryšių sistemos pagrindų šperos

Skaityti daugiau...
 

Elektrodinamikos šperos

Skaityti daugiau...
 

Kompiuterių architektūra

Skaityti daugiau...
 

Audeo - video technikos

NK yra monoblokas sudarytas iš mažų matmenų: TV kameras ir portatyvinio video plejerio. Dažnai vadinama camcordier. Cam – TV kamera.

Recordier – įrašantis V  plejeris . VK formatą apsprendžia VM. Naudojamos VK Betacom formatic. t.y profesionalios VK. S – VHS – pusiau profesionalios VK. Taip pat ir Hi – 8. Gali būti naudojamos S – VHS – C pusiau profesionalios Hi - 8 pusiau profesonalios. Gali būti naudojamos S - VHS - C pusiau profesonali.VHS, VHS - C, V - 8 buitinės. Pagrindiniai funkciniai VK blokai parodyti 2.27 pav. Šviesos srautas atspindėtas nuo filmuojamo objekto fokusuojamas objekto 1, į šviesos sign., keitiklio ŠSK - 5, šviesai jautrų taikinį. Prieš kurį pastatytas rastrinis koduojantis šviesos filtras ŠF - 4. Elektrinis signalas atitinkantis optiškai užkoduotą 3-pagrindinių spalvų R,G,B vaizdą iš ŠSK IŠ patenka į dekoderį DK-6. Čia įvyksta videosignalo dekodavimas ir jo komponenčių išskyrimas ir tolesniam apdorojimui iš dekoderio paduodami trys atskirti video signalai R, G, B atitinkantys 3 spalvų raudonos, žalios, mėlynos spalvų vaizdus. Po to sekančiame korekcijos bloke KB - 7, koreguojami iškraipymai kuriuos įneša optinė sistema ir šviesos signalo keitiklis. Po to videosignalai pakeičiami į formatą kuris naudojamas vaizdo signalo įrašymui arba į pilną spalvotą TV sign., užkoduotą pagal atitinkamą standartą (dažniausiai PAL, NTSC). Po to signalai paduodami į VM arba į išorinį Video IŠ, iš šio gali būti paduodami tiesiog į VM TV IN, arba per radio dažnių moduliatorių į anteninius VM arba TV imtuvus. Be šių minėtų pagrindinių mazgų dar yra visa eilė blokų, kuriuose formuojami ir dominuoja pagalbiniai sign., ir įtampos. Sinchronizacijos blokas SB- 9 sutapdina ir sinchronizuoja visų VK sistemų ir blokų darbą laike įrašymo/atkūrimo režimuose. Valdymo blokas VB - 3 formuoja automatiniam režime, arba keičia rankiniame režime komandas ir signalus cameras ir jos atskirų sistemų valdymo sign. valdymas atliekamas operatoriaus iniciatyva, keičiantis apšviestumo lygiui, arba automatiškai. Kontrolės ir indikacijos blokas KIS - 10 skirta užtikrinti vizualiai cameras būklei ir formuojamų video signalų kontrolei, derinti ir diagnozuoti sutrikimams kontrolės ir indikacijos sist., vaizdo ieškikliai ir eilė šviesos indikatorių. Pagal vaizdo ieškiklio ekraną kontroliuojamas filmuojamo vaizdo turinys. Jame gali būti peržiūrėtas vaizdas, įrašytas į VK VM. Dažnai vaizdo ieškiklyje indikuojama laikas, data, baterijų įkrovimo lygis, juostos kasetėje likutis ir t.t.

Skaityti daugiau...
 

Elektrotechnikos kontrolinis darbas Nr.: 1 angliškai

Skaityti daugiau...
 

Bi išskaičiavimas

Skaityti daugiau...
 

3 elektrodinamikos darbai

Skaityti daugiau...
 

Radioelektroninės aparatūros špera

Skaityti daugiau...
 

Analoginės schemos

Pirmojoje vadovėlio dalyje nagrinėsime tiesinius įtaisus. Tiesiniuose įtaisuose galioja super¬pozicijos principas: kai įtaiso įėjime veikia sudėtingas signalas – elementarių signalų suma, signalą įtaiso išėjime galime rasti kaip sumą išėjimo signalų, kuriuos sukūrė sudėtingą signalą sudarantys elementarūs signalai. Tiesiniai įtaisai nepakeičia juose sklindančių harmoninių signalų formos, jie gali pakeisti tik virpesio amplitudę ir pradinę fazę.

Labai svarbu neapsirinkti, suvokti, kad šis teiginys taikomas tik elementariems harmoniniams signalams. Tiesiniai įtaisai gali pakeisti sudėtingo signalo, pavyzdžiui, stačiakampio impulso formą. Be jokių išlygų galioja kitas teiginys: tiesiniuose įtaisuose neatsiranda naujų įėjimo signalo spektro dedamųjų.

Todėl visai suprantama, kad, pavyzdžiui, įvairūs aukštųjų arba žemųjų dažnių bei juostiniai filtrai yra tiesiniai įtaisai: jie praleidžia arba nepraleidžia į išėjimą vienų ar kitų įėjime veikiančių spektro dedamųjų, tačiau nesukuria naujų spektro dedamųjų. Ir dar vienas teiginys: visi realūs tiesiniai įtaisai, o ypač tiesiniai įtaisai su aktyviaisiais elektroniniais prietaisais – tranzistoriais ir diodais, nėra absoliučiai tiesiniai – paprastai su didesne ar mažesne paklaida jie tik laikomi tiesiniais tam tikrame įėjimo arba išėjimo signalų amplitudžių diapazone. Prielaida, kad įtaisas yra tiesinis, labai supaprastina netiesinių įtaisų analizę.

Skaityti daugiau...
 

Elektrotechnikos kontrolinis darbas angliškai

Skaityti daugiau...
 

Elektrodinamikos konspektas 2

Skaityti daugiau...
 

Televizijos pagrindai

TV tai informacinė sistema skirta perduoti vaizdams ir garsams per atstumą, panaudojant radiodaþninius signalus eteriu ir kabeliais. TV sistemos sudaromos atsižvelgiant į žmogaus akių sandarą reagos ir vaizdo pojūčių savybes.  Akies priekinė dalis: ragena yra skaidri, už jos yra priekinės akies kamera, užpildyta skaidraus pusiau skistos medžiagos. Akį dengia neskaidri odena. Už kameros seka rainelė, kurios viduje yra anga - virdis. Virdis reguliuoja į akį patenkančios šviesos energijos kiekį. Už virdžio yra lęšiukas, projektuojantis stebimo objekto vaizdą į tinklainę. Lęšiuko forma kinta, keičiantis atstumu iki stebimo objekto, kuri pasireiškia kintant atstumui nuo 10 cm iki begalybės. Lęšiukas sufokusuoja stebimą objekto vaizdo tinklainėje. Tinklainė sudaryta iš galinių kurios pagal formą skirstome į stiebelius ir kūgelius. Jie yra sujungti su nervų sistema.

Stebeliai prie nervų sistemos prijungti grupėmis. Jie yra jautresni šviesai ir leidžia spręsti apie vaizdo įkaistą, tolstant nuo centrinės duobelės esančios tinklaineje, ant akies stebelių tankis didėja. Kūgelis sujungtas su atskira nervų skaidula. Todėl jie įgalina išskirti smulkias vaizdo detales, kugelių jautrumas šviesai yra mažesnis bet jautresnis spalvai ir įgalina spręsti apie spalvas. Kugelių tankis didžiausias centrinėje dobelėje ir aplink ją esančioje geltonoje demėje.

Skaityti daugiau...
 

Aktyvinių dažnio filtrų tyrimas

Skaityti daugiau...
   

Elektroninio pajungimo schemos

Skaityti daugiau...
 

Matavimo prietaisai. Grandinių tyrimo priemonės.

Skaityti daugiau...
 

Elektronikos santrauka

Skaityti daugiau...
 

Surištųjų rezonansinių kontūrų tyrimas

Skaityti daugiau...
 

Skaitmeninis signalų apdorojimas

Signalų apdorojimo metodai labai priklauso nuo signalo tipo. Yra metodų, kurie tinka tik kai kurioms signalų klasėms.

Kaip buvo minėta, signalas yra aprašomas kaip vieno ar daugiau nepriklausomų kintamųjų funkcija.

Funkcijos reikšmė gali būti realus skaliarinis dydis, kompleksinis dydis arba vektorius. Pavyzdžiui, signalas yra realus. Signalas g(t)=Ae yra kompleksinis.

Kai kuriuose taikymuose signalai yra generuojami daugelio šaltinių. Tokie signalai gali būti atvaizduoti vektoriškai.

Toks signalų vektorius vadinamas daugiakanaliu signalu. Bendru atveju kiekvienas vektoriaus s(t) elementas gali būti realus arba kompleksinis skaičius.

Jei signalas yra vieno nepriklausomo kintamojo funkcija, signalas yra vadinamas vienmačiu. Signalas yra vadinamas M - mačiu, jei jo reikšmės yra M nepriklausomų kintamųjų funkcija. Signalai, kurie yra daugiau negu vieno nepriklausomo kintamojo funkcijos, yra vadinami daugiamačiais. Pavyzdžiui, vaizdas televizoriaus ekrane gali būti traktuojamas kaip trimatis signalas.

Tolydinio laiko signalai  arba analoginiai signalai yra apibrėžti kiekvienam laiko momentui ir jie įgyja reikšmes tolydiniame intervale (a,b), kur a gali būti -  ir b gali būti. Matematiškai šie signalai gali būti aprašyti tolydinio kintamojo funkcijomis.

Skaityti daugiau...
 

Elektrodinamikos konspektas

Skaityti daugiau...
 

Išsišakojusios grandinės tyrimas

Skaityti daugiau...
 

Mikroprocesoriai

Viskas, kas už  punktyro – magistralės interfeisas. Yra galimybė  MP dalinai rekonfiguruoti – pervesti į vieną iš darbo rėžimų: minimalus ir maksimalus.

Min. rėžimas tai min architektūros kontrolerių ir MESM sudarymui. Šiame rėžime naudojamas minimalus pagalbiniū IS. Būtinai naudojama: taktinis generatorius, buferiniai registrai, magistralių formuotuvai. Min rėžime visus signalu, valdančius vidinį sisteminį interfeisą, formuoja pats MP.

Max rėžime MP naudojamas daugiaprocesorinių sistemų sudarymui, o magistralės valdymo signalus formuoja ne MP, o sisteminis kontroleris (t.y. MP su Co Procesoriumi).

Blokų paskirtis. Skiriamasis MP bruožas yra tas, kad galima išskirti du, asinchroniškai dirbančius įtaisus: operacinis įtaisas ir magistralės interfeisas.

Operacinio paskirtis yra dekoduoti ir vykdyti komandas, o magistralės interfeisas užtikrina ryšį su periferiniais įtaisais. Abu šie įt. dirba lygiagrečiai. Kai operacinis įvykdo komandą, tuo pačiu magistralės interfeisas inicijuoja sekančių komandų nuskaitymą iš atminties ir jų įrašymą į komandų eilutę.

Skaityti daugiau...
 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės

Tai mokomoji knyga, plačiai nagrinėjanti šias temas:

1. Bendrosios taisyklės.
2. Elektros linijos ir instaliacija.
3. Relinė apsauga ir automatika.
4. Skirstyklos ir pastotės.

Skaityti daugiau...
 

Sauga elektros įrenginiuose

Tai mokomoji knyga apie elektros pavojus, apsisaugojimo būdus ir priemones, apie apsaugos reikalavimus, atliekant darbus elektros įrenginiuose ir t.t.

Skaityti daugiau...
 

Lygiagrečiojo rezonansinio kontūro tyrimas

Skaityti daugiau...
 

Teoriniai projektavimo pagrindai

Skaityti daugiau...
 

Elektronikos koliokviumo špera

Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai.

Elementarioji elektrinė grandinė. Elektros srovė gali tekėti tik uždara grandine. Srovė - tai laidininku per laiko vienetą pernešamas elektros krūvis: I = Q/t, čia Q - visas per laiką t perneštas elektros krūvis.

Srovės matavimo vienetas yra amperas (A). Laidininko savybė priešintis tekančiai srovei yra vadinama jo elektrine varža; jos vertė apskaičiuojama šitaip: R=p1/S; čia p - medžiagos specifinė elektrinė varža, I - laidininko ilgis m, S - laidininko skerspjūvio plotas m2. Elektrinės varžos matavimo vienetas yra omas. Laidininko specifinė elektrinė varža priklauso nuo medžiagos ir temperatūros. Kai temperatūra kitokia nei 20 °C. daugumos metalų specifinę elektrinę varžą galima apskaičiuoti.  Specifinė elektrinė varža, kai temperatūra lygi 20 °C,  temperatūrinis specifinės elektrinės varžos koeficientas °C-1, virštemperatūrė, t. y. tikrosios ir bazinės temperatūros (čia 20 °C) skirtumas °C. Atvirkštinis elektrinei varžai dydis yra elektrinis laidumas. G=1/R,kurio matavimo vienetas yra simensas (S). Atvirkštinis specifinei varžai dydis yra specifinis laidumas (S/m): Srovę varo elektros energijos šaltinis, kurio energija paverčiama krūvininkų judėjimo energija. Šaltinis apibūdinamas elektrovaros jėgą (ĖVJ), kuri žymima E ir kurios matavimo vienetas yra voltas (V).  Sutarta teigiama EVJ kryptimi laikyti jos kryptį iš minuso į pliusą. Realūs šaltiniai jais tekančiai srovei sudaro varžą, kuri vadinama šaltinio vidine varža. Ją žymėsime RI.

Skaityti daugiau...
 

Laboratoriniai darbai apie grandinių teorijas

Skaityti daugiau...
 

Mobilaus veikimo principai

Dėl apsaugojimo ryšių sistemos nuo nesankcijuoto prisijungimo , ryšių sistemai naudojamas abonento indentifikavimo mechanizmas, kuris nustato abonento autentiškumą.

SIM kortelės informacijos pagalba , tarpusavio apsikeitimo informacijos tarp tinklo ir mobiliojo abonento , palaikomas abonento naudojimasis ryšio tinklu.

Abonento indentifikavimas vyksta sekančia tvarka.

Ryšio tinklas perduoda atsitiktinių skaičių RAND į mobilujį telefoną.Mobilusis telefonas apsprendžia atitikimą šaukimo SRES, naudodamas RAND , KI ir algoritmą A3.

Mobilusis aparatas pasiunčia iššifruotą atitikmenį SRES į tinklą , kurį pasitikrina tinklas.Jeigu abu skaičiai atitinka ,  tada mobilajam telefonui ledžiamas ryšio naudojimasis, priešingu atveju ryšys nutraukiamas ir indikatorius mobiliojo telefono turi parodyti , kad atpažinimas neivyko.Dėl slaptumo siunčiamų skaičių iš SRES yra užšifruojami SIM kortelėje.Neslapta informacija kaip Ki yra nešifruojama (nekoduojama) SIM kortelėje.

Skaityti daugiau...
 
Elektronika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt