www.spargalkes.lt

Informologija

Strateginė informacijos vadyba (struktūros)

Skaityti daugiau...
 

Informacijos problemos (struktūros)

Skaityti daugiau...
 

Informacinės visuomenės vadyba (strukūros)

Skaityti daugiau...
 

Informacijos sistemos špera

Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai.

IS tikslas - užtikrinti efektyvų inf-jos panaudojimą organizacijoje, aprūpinti ją tikslia ir pilna informacija, užtikrinančia įmonės reikmes priimant valdymo sprendimus. Galima išskirti kelis IS tipus, priklausomai nuo jų įtakos (teikiamos pagalbos), įmonės funkcionavimo: 1. Duomenų apdorojimo sistema (DAS). DAS-tai informacijos sistema, apdorojanti didelius informacijos kiekius, atspindinčius elementarius organizacijoje vykstančius procesus. 2. Informacinė valdymo sistema (IVS). IVS - išplėsta DAS. Jos tikslas ne tik registruoti ir kaupti informaciją, bet ir aprūpinti reikiama informacija vadybininkus bei kitus tam tikrų procesų valdymą užtikrinančius asmenis. Ši informacija dažniausiai būna labiau struktūrizuota, apibendrinta, pateikiama abstraktesnėje formoje.

Skaityti daugiau...
 

Komunikacijos procesas

Komunikacija įvyksta bendraujant siuntėjui ir gavėjui. Komunikacija gali vykti viena kryptimi, ten ir baigtis. Arba pranešimu iš gavėjo galima išgauti atsakymą formaliai vadinamą grįžtamuoju ryšiu. Siuntėjas, arba pranešimo šaltinis (komunikacijos iniciatorius) pradeda komunikacijos procesą. Tai tas asmuo, kuris turi informacijos, poreikių ar norų ir siekia juos perduoti vienam ar daugiau žmonių. Gavėjas yra asmuo, kuris suvokia siuntėjo pranešimą. Gali būti daug gavėjų pvz. kai pranešimas adresuojamas visiems organizacijos ar kolektyvo nariams; gali būti ir vienintelis gavėjas,kai kas nors aptarinėjama su kolega asmeniškai. Užkodavimas įvyksta tuomet, kai informacija kurią reikia perduoti, siuntėjas paverčia simbolių seka. Kadangi komunikacijos procesas neapsieina be kodavimo, tai siuntėjas siekia nustatyti abiems pusėms suprantamą reikšmių sistemą ir parinkti tokius simbolius (gestus ir žodžius), kurie jo manymu ir gavėjui turi tokią pat reikšmę.

Skaityti daugiau...
 

A. Augustinaitis “Informacijos menedžmentas: aksiomos ir teoremos” Straipsnio informatyvusis ir indikacinis referatai

Informatyvusis referatas

Šiuo metu jau galima kalbėti apie konceptualų IM pamatą, diskutuoti apie IM plėtotės kryptis ar bent aspektus. IM žymiai aktualesnis ten, kur labai išvystyta ekonomika, karinis kompleksas, ryškūs geopolitiniai interesai ir jų reprezentavimo formos. IM samprata ten orientuota į visų informacijos išteklių ir komunikacijos ryšių visumą ir jų organizavimą skirtingose srityse. IM tampa priemone, leidžiančia integruoti materialius, žmogiškuosius, technologinius, organizacinius, kultūrinius veiksnius, kūrybinius procesus, inovacijas ir kt. bei panaudoti jų visumą organizavimo efektyvumui didinti ir tuo įtvirtinti strategines pozicijas. IM suprantamas kaip universali vadybos priemonė. Galimi IM modeliai, skirti visuomenės valdymui, verslui, gamybai, komercijai, politikai, kultūrai, mokslui ir pan., net pačiai informacinei veiklai. IM tiesiogiai sietinas su v visuomenės informacinės infrastruktūros plėtote ir vadinamosios informacinės visuomenės kūrimo tendencijomis.

Skaityti daugiau...
 

Komunikavimo pagrindai

Komunikacijos procesas ir jo elementai

KOMUNIKACIJA yra procesas, kurio metu keičiamasi informacija bendros simbolių, ženklų ir elgesio sistemos pagalba. Sėkmingos komunikacijos šerdis – informacijos pateikimo tikslumas bei jos interpretavimo adekvatumas.

Skaityti daugiau...
 

Pasaulinė informacinė infrastruktūra

Šiuo metu visuomenėje vykstantys informaciniai procesai įgyja vis didesnį mastą. Informacija tapo preke, turinčia savo vertę ir kainą. Ji ne tik perkama ir parduodama, bet ir kuriama. Nors vakarų šalyse šie procesai vyksta jau ne be pirmą dešimtmetį, tačiau Rytų Europoje jie tik dabar įgauna “antrąjį kvėpavimą”. Pokario metais sukurta centralizuoto informacinio aprūpinimo sistema, devintojo dešimtmečio pabaigoje, žlugus planinei ekonomikai, prarado savo aktualumą. Visa informacinė infrastruktūra buvo orientuota į industrinius procesus vykstančius visuomenėje, tačiau pakitus jų vystymosi krypčiai, sukurtoji informacinio aprūpinimo sistema atsidūrė aklavietėje. Ši sistema turėjo arba regeneruoti, arba išvis nustoti egzistavusi. Daugeliu atvejų susikūrė naujos informacinės tarnybos, o buvę informacijos centrai tapo verslo informacijos centrais, t.y. ėmė orientuotis į tą sritį, kurios specialistai gali ne tik tinkamai įvertinti informaciją, bet ir ją nupirkti. Šis pavyzdys rodo, kad šalyse, kuriose socialiniai, ekonominiai, istoriniai bei kiti procesai vyko labai skirtingai, informaciniai procesai vis dėl to vystėsi beveik adekvačiai. Skiriasi laikotarpiai, problemos bei jų sprendimo būdai, tačiau patys informacinės raidos principai, idėjos išlieka tapatūs.

Skaityti daugiau...
 
Informologija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt