www.spargalkes.lt

Tėvynės, kalbos ir žmogaus dvasingumo atspinždiai Just. Marcinkevičiaus ir Maironio lyrikoje

Dideli poetai dažniausiai gimsta reikšmingu visuomeninių sąjūdžio laikais, kai jų žodis ypač reikšmingas.  Nacionalinio išsivadavimo judėjimas, istorinė XIX – XX amžių sankirta darė Maironį ir Justiną Marcinkevičių- vienus didžiausių mūsų poetų. Jų kūryba toli peržengė poetų gyvenimą, laikotarpį, o vis naujos skaitytojų kartos vėl prie jos grįžta, atrasdamos joje tai, kas ir savo ir branginto.

Maironis buvo šauklys, nacionalinės sąmonės ir patriotizmo žadintojas. Jo gyventa istorinė epocha, suformavusi jį kaip asmenybę ir menininką, seniai nuėjo į praeitį, o mes ir šiandien gyvai jaučiame jo kūrybos įdėjinę ir estetinę prasmę, jo poetinio žodžio žavesį. Skaidrus Maironio poezijos kristalas ir šiandien spinduliuoja galinga prasmingo grožio šviesa.

Maironio eilėrasčiai ir poemos tiesiog sukrėtė ne vieną skaitytoją, pažadino nacionalinę sąmonės ir ryžtą kovoti dėl pavergtos tautos teisių. Metaforišku “Pavasario balsų” pavadinimu Maironis taikliai nusakė savo kūrybos įdėjinį patosą, optimistišką ir šviesią šio laikotarpio savo lyrikos dvasią. Šį pavadinimą jis paliko ir vėlesniuose leidiniuose “Pavasario balsų” vardas prigijo Maironiui kaip emblema, kaip kovos už tautos atgimimą šūkis. Visuotinumas, liaudiškumas, dramatizmas- trys pagrindiniai Maironio kūrybos bruožai. Maironio neatsiejamas nuo savo tautos, nuo jos istorinio likimo. Jis tiesiog prigludęs prie savo tėvynės krūtinės. Prigludęs taip stipriai, kad pats tarsi susiliejo su ja.


 
Lietuvių kalba Tėvynės, kalbos ir žmogaus dvasingumo atspinždiai Just. Marcinkevičiaus ir Maironio lyrikoje
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt