www.spargalkes.lt

Lietuvių kalbos egzamino bilietai

1. Lietuvių liaudies pasakos arba mitologinės sakmės. Vienos pasakos arba sakmės analizė pasirinktu aspektu. 2. V. Mačernio poezija. Pasirinktų eilėraščiu analizė.

Pasaka - tai pasakojamosios tautosakos rūšis. Jų pagrindą sudaro pramanyti įvykiai, veikėjai - "gražus melas", kuris patinka ir mažiems, ir dideliems. Lietuvių liaudies pasakos žanriniu atžvilgiu labai įvairios: stebuklų, žvėrių, legendų, kvailo velnio, juokų, melų pasakos. Jos skiriasi veikėjais ir kompozicija, temomis ir stiliumi, bet visas jungia bendra nuostata - tai, kas vaizduojama, yra pramanyta, netikra. Atsirado jos labai seniai, tada, kai žmonių kalba pasidarė pakankamai žodinga, lanksti, tinkama mintims bei įspūdžiams išreikšti. Tik pasakose vargšai skriaudžiamieji galėjo pasijusti stipresni, gudresni, pranašesni už skriaudėjus. Tik čia gėris nubaudžiamas, o gėris apdovanojamas.

Įdomiausios, be abejo, yra stebuklinės pasakos, kurios pagal siužetą yra skirstomos į: pasakojama apie susidūrimus su antgamtiniais priešininkais; pasakojama apie vedybas su nepaprastos kilmės žmona ar vyru; apie sunkius uždavinius, nepaprastus pagalbininkus. Stebuklines pasakas labai mėgsta vaikai. Juos žavi nepaprasti įvykiai, stebukliniai daiktai, įtemptas siužetas. Veikėjai labai įvairūs: stipruolis Jonas, teisingas karalaitis, podukra, mylinti sesuo, taippat gulbė, varlė, velnias, ragaga, burtininkai. Žvėrių pasakose pagrindiniai veikėjai yra žvėrys, paukščiai. Tai gudruolė lapė, kvailas vilkas, kiškis bailys, ežiukas, meška, katinas. Žvėrių pasakas paįvairina dialogai, dainuojamieji intarpai, jas labai mėgsta vaikai. Juokų pasakos dar yra vadinamos buitinėmis. Jose vaizduojamas tarsi realus pasaulis, jo buitis, tik įvykiai absurdiški, jų seka nelogiška, todėl viskas atrodo pramanyta. Juokų pasakose išjuokiamos įvairios ydos, žmonių nedorybės, pajuokiama žema moralė, gobšumas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (a1e214af95349b269f733183a8e1bb24.zip)Lietuvių kalbos egzamino bilietai194 Kb8
Neteisinga

 
Lietuvių kalba Lietuvių kalbos egzamino bilietai
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt