www.spargalkes.lt

Švietimo epochos, literatūros srovės ir kryptys

Lietuvių literatūra XIX amžiuje formavosi ir plėtojosi veikiama tų estetinių idėjų, tų literatūros srovių bei krypčių, kurios buvo būdingos Vakarų Europos ir ypač didžiųjų kaimyninių tautų - lenkų, vokiečių, rusų - literatūrai. Didžiojoje Lietuvoje visą amžių stipriausia buvo lenkų literatūros įtaka, tik amžiaus pabaigoje, kada vis daugiau lietuvių ėmė studijuoti Rusijos universitetuose, sustiprėjo rusų literatūros poveikis. Mažojoje Lietuvoje visą laiką reiškėsi vokiečių literatūros trauka.

Vakarų Europos literatūroje XVII a. pirmojoje pusėje vyravo barokas, o antrojoje - klasicizmas. Švietimo epochoje, XVIII amžiuje, barokas peraugo į rokoką, o klasicizmas - į šviečiamąjį klasicizmą bei šviečiamąjį realizmą. Be to, XVIII a. viduryje susiformavo sentimentalizmas, o antrojoje amžiaus pusėje - preromantizmas, kuris pačioje amžiaus pabaigoje peraugo į romantizmą. Nuo XIX a. trečiojo dešimtmečio romantizmą keitė realizmas, vėliau realizmą - natūralizmas. Antrojoje XIX a. pusėje, ypač amžiaus pabaigoje, ėmė formuotis modernistinės literatūros srovės bei kryptys (impresionizmas, simbolizmas ir kt.). Visos tos srovės bei kryptys turėjo savo ištakas žmonių pasaulėžiūroje bei pasaulėjautoje, buvo susijusios su atitinkamomis filosofijos kryptimis. Švietimo epochoje vyraujančios filosofijos kryptys buvo racionalizmas ir sensualizmas (empirizmas). Racionalistinės filosofijos pagrindu tarpo visokios klasicizmo atmainos, sensualistinę filosofiją atitiko sentimentalizmo principai. Preromantizmas ir romantizmas rėmėsi intuityvistine bei subjektyvistine filosofija. Realizmas atgaivino ir toliau brandino švietėjų inicijuotą socialinę žmogaus sampratą. Natūralizmas rėmėsi pozityvistine naujųjų laikų (A. Comte'o) filosofija. Modernistinės kryptys buvo vienokia ar kitokia romantizmo principų transformacija.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (a8b55e90a4660a2ba48090d8bf80186b.zip)Švietimo epochos, literatūros srovės ir kryptys24 Kb10
Neteisinga

 
Lietuvių kalba Švietimo epochos, literatūros srovės ir kryptys
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt