www.spargalkes.lt

Jonas Avyžius. Sodybų tuštėjimo metas

TREČIOJI  DALIS

1944 metai. Vyksta mobilizacija į tarybinę armiją. Atsiranda žmonių, kurie priešinasi rusams ir jie nutaria pereiti per fronto liniją. Išvykstant miršta Adomo Vainoro motina. Keliaujantiems paspendžiama pasala ir jie išžudomi. Adomas lieka gyvas. Grįžta namo Gediminas. Išrenkami valdžios atstovai. Akvilė sugalvoja palikti Keršį ir išvažiuoti į miestą su Mariumi. Marius tampa apskrities pirmininku, Juodasis Bigė - apylinkės pirmininku. Tačiau Marius pradeda konfliktuoti su Žemažiūrevu ir Linartu. Jam pakvimpa partinio bilieto netekimu. Jam siūlo palikti Akvilę, bet jis nesutinka. Gediminas mokytojauja. Bet vėliau jį nušalina, atseit jis vaikus blogai mokina.

Iš fronto grįžta Jurgis Vainoras be kojos.Milicininkas Kęstumieras myli Justę Vainorytę. Jis gaudo žmones ir juos išveža. Žemažiūrevas išsikviečia žmones tardymui, nes įtaria juos susidėjus su banditais.Iškviečia Keršį, Gediminą, Marių.Marių iškviečia už tai , kad jo biografijoje yra spragų- jo meilužė yra Akvilė- jos brolis Adomas partizanas, o tėvai priešinosi rusams. Gediminui siūlo laisvę, jeigu jis sutiks eiti į mišką ir būti informatoriumi. Bet jis nesutinka. Žemažiūrevui patinka kalbėti su žmonėmis, juos tardyti. Juos paleidžia, o Keršį laiko ilgiau. Akvilė grįžta į kaimą. Marius persirengia elgeta Nikodemu ir aplanko Akvilę. Jurgis įkalba Keršį padėti partizanams. Bekraunant maistą į valtį, Gediminą pagauna.Bet jis sugeba pabėgti su arkliais.

KETVIRTOJI DALIS

Rašoma apie tuos pačius žmones, kurie 3 dalyje norėjo bėgti per fronto liniją. Po jų užpuolimo, likusieji gyvi susiburia į būrį ir apsigyvena miške iškastame bunkeryje. Jų vadas tampa Adomas Vainoras. Būryje be Paugos, Gelažiaus, Valiušio, Grėnliūno ir kt. yra ir moteris Almonė. Būrio nariai eina į kaimą ir prašo maisto ir t.t. Vieną naktį Gelažius nušauna 2 žmones.Vėliau vienas iš būrio bando pabėgti iš būrio, bet jis paskęsta pelkėje.Vieną naktį jie užpuola miestelį ir nušauna 7 aukšto rango partijos vadovus. Adomą sužeidžia, bet jis pasprunka į bažnyčią. Prie jų būrio prisijungia dar 2 žmonės: Maksas ir Ernstas. Pasveikęs Adomas grįžta į būrį. Jis užstato Almonei vaikutį ir jie apsiženija. Būrys vykdo savo teismą rusams tarnaujantiems gyventojams: išžudo Kriauzų šeimą, nužudo Marę Karvelytę, tėvą ir sūnų Lukšius.  .t. Adomo tėvą ir seserį su broliu išvežė į Sibirą, todėl šis dabar visiems keršina. Adomas priverčia Juodąjį Bigę priimti gyventi Almonę, nes jie gyveno miške ir Almonė turėjo netrukus gimdyti..Jis prigrasina mirtimi, jei ką nors padarys jo žmonai.Valius Valiušis slepiasi nuo žmonių. Jo tėvas sugalvoja vesti, tai jis padega būsimosios pamotės namą, kad ji atsikeltų gyventi pas juos. Kai tėvo nebūdavo namie, Valius “pasismagindavo” su tėvo žmona. Vėliau Valius sugalvojo nuvažiuoti pas partizanus ir pasiduoti. Tačiau jis vėliau pasirodo esąs išdavikas. Į mišką taip pat ateina Gediminas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (b71d26bcdb05c26da27c7367cb1c0e58.zip)Jonas Avyžius. Sodybų tuštėjimo metas3 Kb0
Neteisinga

 
Lietuvių kalba Jonas Avyžius. Sodybų tuštėjimo metas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt