www.spargalkes.lt

Žemininkų kūryba.

Dalis literatų, pradėjusių reikštis literatūroje dar prieš karą, susitelkė išeivijoje.. Ne tik poetai, bet ir prozininkai, dramaturgai, kritikai. Pats ryškiausias šios kartos susitelkimo atvejis – poezijos antologija “Žemė”. Ji išėjo Los Andžele 1951 metais. “Žemės” autoriai: J.Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka – Niliūnas, Henrikas Nagys, Vytautas Mačernis. Tai tautinė poezija. Tautiškumo apstu visoje žemininkų kūryboje. Taip pat ir idėjinė (minties) poezija. Jausmo atviro nėra. Racionali forma. Poezija į gylį (filosofiją). Nebe laimės prasmės rūpestis persunkęs juos, o greičiau prasmės rūpestisš Meninkui kūrybos prasmės rūpestis yra esminis gyvenimo rūpestis. Šioje antologijoje dalyvaujančių kūryba – tai žmogaus prasmės žemėje poezija.

Pagrindinės temos: žmogaus likimas, tiesos ieškojimas. Prasmingas dalykas kūrybaš Ji prilyginama prasmingam gyvenimui. Žemininkų kūryboje mirtis siejama su kūryba. Filosofiškai kalbama apie kūrybos prasmę. Suvokiama, kad šis gyvenimas nėra beprasmis. Prasmė ne randama, o sukuriama. Laimė siejama su kūryba. Bendras “Žemės” pamatas yra gimtosios žemės, jos praradimo ir ilgesio temos. Prisiminimai, išsinešti iš gimtinės, - svarbiausia poetinių vaizdų versmė. Lietuviškumas įgyja gilesnį matą, nes žodis skverbiasi ne tik į istoriją, bet ir į tautosaką, mitologiją. Be to, lietuviškumas ima reikštis ne uždarumu, o atvirumu pasauliui, nuolat jausdamas įtampą, kylanči¹ iš pasaulio alternatyvos.

“Žemės” vardo pasirinkimas liudijo natūralų lietuvišką įsišaknijimą, palikusį iš atminties ir pasąmonės jau nebeištrinamuose vaikystės išgyvenimuose. Šios poetų kartos atramos: vaikystės išgyvenimai gimtinėje, prigimtinių gyvybės šaltinių pojūtis, lietuviškos gamtojautos natūralumas. Savosios žemės praradimas jiems reiškė ir pirminių kūrybinių šaltinių netekimą. Todėl kūryboje tokia stipri gimtosios žemės susigrąžinimo idealioji pastanga. Visa, ką žmogus tebeturi atmintyje, jausmuose, ne tik neprarasta, o ir susigrąžinta.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (b6412436bdbefbbfdab162b33e786260.zip)Žemininkų kūryba4 Kb2
Neteisinga

 
Lietuvių kalba Žemininkų kūryba.
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt