www.spargalkes.lt

Interpretacijų įžangų špera

KRISTIJONAS DONELAITIS. Kristijonas Donelaitis buvo 18 amžiaus vienas originaliausių Švietimo epochos Europos rašytojų, lietuvių literatūros klasikas. Jis buvo nacionalinės literatūros pradininkas , sukūręs pirmąjį meninį kūrinį – poemą „Metai“ Kaip ir įprasta epinėms poemoms bei epopėjoms, kūrinyje aprėpta tautos gyvenimo visuma. Tautą čia reprezentuoja būrai. Jie vaizduojami remiantis cikline laiko, istorijos ir gyvenimo samprata. Atskleidžiami žmogaus (būro) santykiai su gamta, su Dievu, parodomi būrų tarpusavio santykiai; būrų ir ponų santykiai; pavaizduojama būrų buitis, papročiai, jų darbai ir šventės. Būrų, kaip ir gamtos, gyvenimas sukasi amžinu ratu, paklūsta tiems patiems Dievo nustatytiems dėsniams.

MAIRONIS. Maironis - XX amžiaus pradžioje, priklausė romantizmo srovei. Maironis - ryški gairė lietuvių kelyje. Pradėjęs kurti poeziją, atidavė visas dvasios jėgas jai. Jis buvo šiuolaikines poezijos pradininkas, vienas žymiausiu lietuviu oratorinio eilėraščio kūrėju. Jis sukūrė pakylėtą, taurų bei idealizuotą kalbėjimą apie tėvynę, praeiti. Praeitis – tai, ką būtina , verta atsiminti, ko jau nebėra, bet kas sudaro visą tautos patyrimą. Būdamas romantiku, jis idealizuoja praeiti, sureikšmina meilę tėvynei. Skyrė didelį dėmesį kraštovaizdžio poetikai. Ir visa tai jaučiama jo eilėraštyje...

JONAS BILIŪNAS.
XX amžiaus rašytojas humanistas, aukščiausia vertybė  žmogiškumas. Užjautė kenčiantį žmogų. Pirmasis lietuvių literatūroje iškėlė žmogaus vidinį pasaulį į pirmą vaizdavimo planą, ir nuoširdžia meile sušildė sukurtų žmonių paveikslus. Jo kūryboje jaučiamas savitas blogio supratimas, naujai traktuojamos dvasinės vertybės, o ypač jų stoka gyvenime suteikė jo prozai nepakartojamų bruožų Ypač svarbus egzistencinis žmogaus trapumas. Ir visa tai gali skaitytojas pajausti jo parašytame kūrinyje...

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (c21e86182ab3e38c5a1a51f2b6b216b3.zip)Interpretacijų įžangų špera8 Kb11
Neteisinga

 
Lietuvių kalba Interpretacijų įžangų špera
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt