www.spargalkes.lt

Juozas Naujalis

Juozas Naujalis gimė 1869 m. sausio 9 d. Raudondvaryje, o mirė 1934 m. rugsėjo 9 d. Kaune. Tai didis kompozitorius, vargonininkas. Vienas profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkų. 1884 - 1889 m. studijavo Varšuvos muzikinio instituto J. Slivinskio vargonų klasėje. Baigęs institutą, vienus metus mokėsi kompozicijos pas Z.Noskovskį.

1890 -1891  m. vargonininkavo Vabalninke, 1891 m. – Rietave, 1892 - 1934 m. - Kaune.

Apie 1892 metais čia įsteigė privačius vargonininkų ir choro dirigentų kursus, J.Naujalis juose ir dėstė. Stažavo Regensburgo aukštojoje bažnyčios muzikos mokykloje. 1889 - aisiais Kaune suorganizavo slaptą “Dainos” chorą( iš jo išaugo “Dainos” draugija). 1905 m. įsteigė pirmąjį lietuvišką knygyną, kuris veikė iki 1912 metų. 1909 - 1910m. leido pirmąjį lietuvišką muzikos žurnalą “Vargonininkas”. 1919 metais Kaune atidarė privačią muzikos m - klą,   kuri 1920 m. buvo suvalstybinta, o 1933 - aisiais pertvarkyta į konservatoriją. J. Naujalis joje dėstė ir direktoriavo 1920 -1927metais,  o 1933 metais- jos profesorius. Šis kompozitorius yra vienas pirmosios Lietuvos dainų šventės(1924) rengėjų ir vyriausiasis dirigentas. Kaip vargonininkas, choro dirigentas ir pianistas koncertavo įvairiose  Lietuvos vietose, JAV lietuvių kolonijose (1922).

Vertingiausią  kūrybos dalį sudaro choro dainos. Daugelis jų: “Lietuva brangi”, “Kur bėga Šešupė”, “Pavasaris”, “Vasaros naktys”, “Jaunimo giesmė” sukurtos pagal Maironio žodžius. Dainos lyriškos, melodingos, grindžiamos paprastomis išraiškos priemonėmis. Pritaikydamas chorui liaudies dainas (“Ant kalno karklai siūbavo”, “Oi, žiba žiburėlis”, “Siuntė mane motinėlė”), laikėsi klasikinės harmonijos. Sukūrė simfoninę poemą “Ruduo”(apie 1930 m.), pjesę “Svajonė” styginiam kvartetui (apie 1921), instrumentinių pjesių, 13 mišių ir kt. Bažnyčios muzikos kūrinių, solo dainų. Sudarė lietuviškų bažnyčių giesmynų(1906 - 1908).

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (4fa4918d6b4ef4f83cec3627bd0ed369.zip)Juozas Naujalis12 Kb1
Neteisinga

 
Muzika Juozas Naujalis
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt