www.spargalkes.lt

Dainuojamoji tautosaka

Daina - vienas seniausių kūrinių. Lietuvių tauta nėra sukūrusi herojinio epo, todėl manoma, kad lietuvių liaudies dainos galėtų būti savotiška herojinio epo atmaina ; juk dainose atsiskleidžia seniausia tautos dvasinė patirtis, žmonių  buitis, papročiai, senojo tikėjimo ženklai, pasaulėjauta.

Daina - tai dvasinės kultūros atrama, taurių idealų reiškėja. Dainos gražios ir savitos, jos :

Lyriškos: alsuoja pastovia namų , šeimos gyvenimo tvirtybe.

Lietuvių liaudies dainoms būdinga formos kultūra. Dainų pasaulis skaidrus ir erdvus. Jose vyrauja tikroviški vaizdai, bet įterpiami ir idealizuoti, fantastiški regėjimai. Dainose buities ar gamtos vaizdai dažniausiai lakoniški, grakštūs, giedri, o svarbiausi dainų simboliai yra lyg dieviškos šviesos nutvieksti. Lietuvių tautai būdinga intymi, švelni dainų nuotaika; dainų kalba krikštolinio skambėjimo.

Dainose, kaip ir visoje tautosakoje, matyti, kaip bręsta tautinė savimonė.

Lietuvių liaudies dainų lobynas milžiniškas. Rinkti ir užrašinėti dainos pradėtos 19 a., stiprėjant tautiniam sąjūdžiui, kuomet į l. l. dainas imta žiūrėti kaip į esminę tautos dvasinio turto dalį, tautos prigimties reiškimosi būdą. 1825 m. L. Rėza išleidžia pirmąjį rinkinį.

Lietuvių liaudies dainų melodijoms būdingas lyriškumas ir meniškumas. Melodijai daugiausia įtakos turėjo dainų tekstai; ji priklauso nuo dainos žodžių, o tuo pačiu - ir nuo dainų tipo.

Mergvakario, karo, advento dainų melodija liūdna. Šiose dainose kalbama apie mergelės sunkią dalią, apie bernelį, negrįžtantį iš karo, apie antgamtiškų jėgų paslaptingą įtaką žmonių pasauliui ir jo tvarkai. O jaunimo, darbo, kai kurios darbo dainos yra linksmesnės, jose apdainuojama meilė, šventės, darbo džiaugsmas.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (bb81d7e0698124ec157018666d273a79.zip)Dainuojamoji tautosaka8 Kb0
Neteisinga

 
Muzika Dainuojamoji tautosaka
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt