www.spargalkes.lt

Komenskis apie jaunuomenės ugdymą

Komenskis, giliai išnagrinėjęs iki jo buvusią pedagogikos teoriją ir praktiką, sukūrė savo vientisą pedagoginę teoriją, paremtą liaudiškumo idėja, apimdamas visus svarbiausius mokymo ir lavinimo klausimus; Profesorius J. Laužikas ryškiai parodo neatskiriamą Komenskio filosofinių ir pedagoginių idėjų ryšį.  Jis daro teisingą išvadą,  kad Komenskio filosofinėse pažiūrose atsispindi pažangios to meto idėjos,  padėjusios pagrindą šio žymaus mokslininko pedagoginei idėjai.

Komenskio pedagoginių pažiūrų demokratiškumą ir humaniškumą rodo visų pirma jo požiūris į vaiką.  Komenskis tvirtino,  kad kiekvienas vaikas,  nepriklausomai nuo luominės ir turtinės padėties,  gali sėkmingai mokytis “Be abejo,  - rašė jis, - kad ir koks žmogus gimtų,  jis gimsta žmogumi “. ( “ Apie įgimtųjų gabumų lavinimą “ ). Didaktikoje skaitome apie gabumų skirtingumą : “ pirmoje vietoje stovi vaikai aštraus proto,  įdėmūs ir gero būdo, jie už visus geriau tinka.

Tokiems tereikia pateikti išminties peno.  Antra : aštraus proto,  bet lėti,  tačiau paklusnūs .  Juos reikia tik paraginti.  Trečia,  yra vaikų aštraus proto ir įdėmių,  bet išdykusių ir atkaklių.  Tačiau iš jų paprastai išeina didieji žmonės,  jeigu jie tinkamai auklėjami.  Ketvirta,  yra vaikų paklusnių ir norinčių mokytis,  bet negabių ir bukapročių.  Tokie gali eiti kitų pėdomis,  ir,  kad tai jie pajėgtų,  turime atjausti jų silpnumą.  Penkta,  kai kurie vaikai bukapročiai,  ir,  be to,  sudribėliai ir tingūs.  Juos dar galima pataisyti, jei tik nebūtų atkaklūs.  Bet tam reikia  didelio išmanymo ir kantrybės.  Paskutinėje vietoje – bukapročiai ir drauge iškrikėliai,  pikčiurnos,  iš jų dažniausiai nebėra ko tikėtis. “  Nors žmonės skiriasi savo gabumais,  tęsia jis,  jie visi turi vieną prigimtį.  Vaikas turi įgimtą sugebėjimą įsisavinti žinias,  įgimtą pažinimo galią.  Jis sugeba “ pažinti pasaulio sąrangų ir gaivalų jėgas,  laiko pradžią,  vidurį ir pabaigą;  saulės sukimąsi ir metų laikų pasikeitimus; … gyvulių prigimtį  ir žvėrių sielas,  vėjų galybę ir žmonių mintis ; … žodžiu – visa,  kas paslaptinga ir kas aišku “ .  Tačiau vis dėlto,  “ žmogus,  nors ir pats per save gauna žmogaus pavidalą ( kaip ir kiekvienas gyyvis savo ),  bet pakilti ligi protingos,  išmintingos,  doros ir dievobaimingos būtybės jis negali,  jei jam nebus įskiepyta išminties, dorumo ir dievotumo pradų.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (6bef7f25a298c0a64ad3631fff44293d.zip)Komenskis apie jaunuomenės ugdymą27 Kb0
Neteisinga

 
Pedagogika Komenskis apie jaunuomenės ugdymą
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt