www.spargalkes.lt

Romėnų ugdymo pagrindai (referatas)

Auklėjimas - individo santykių su mikro - ir makro - aplinka, su transcedentine būtimi reguliavimas, grindžiamas tiesos, gėrio ir grožio vertybėmis.

Pedagogikos terimnas sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių: “pais, paidos” – vaikas, vaikai ir “agein” – vesti. Apibendrinta reikšmė – “vaikų vedžiojimas”. Antikos graikai žodžiu “paidagogos” vadino vergą, kuris vesdavo vaikus į mokyklą ir parvesdavo. Išsilavinę vergai buvo auklėtojai ir mokytojai. “Paidagogike (gr.)” – vaikų ugdymo menas. Lotyniškai auklėjimas – “paideia”.

Pedagogimos terminas pradėtas vartoti tik XVIII a. Imanuelis Kantas (1724 – 1804 m.) pedagogiką laiko jau ne vien vaikų, bet apskritai žmogaus ugdymo mokslu, ne tik menu. Jo pedagoginė sistema apsiriboja vaikų ugdymu, t. y. žmogaus ugdymo nuo gimimo iki 16 – 17 metų.

Ugdymo požiūriu  apibendrinant vaiko, jaunuolio vystymosi rezultatu, galima teigti, kad žmogus yra būtybė, kuri tobulėja sąveikaudama su aplinka. Tuo ji skiriasi nuo kitų būtybių, kitų gyvūnų.

Žmogaus gimimas – jo egzistencjjos pradžia. Pirmaisiais metais pradeda formuotis įgyti pradai. Jeigu netinkamai formuojamos žmogaus prigimtinės savybės (aktyvumas, spontaniškumas, silpnumas), gyvenimas darosi sunkus. Įgimtas biologinis arba socialinis, arba biosocialinis aktyvumas įgyja teigiamą vertę tik tada, kai jis formuojamas pagal kultūros dėsnius ir principus, kitaip jis virsta antibiologiniais, antisocialiniais, subkultūros veiksmais. Tas pats rezultatas gaunamas, jeigu įgimtasis spontaniškumas – kūdikio kepėstavimas, nevaržomas vaiko fantazavimas – neįgyja racionalios kūrybos  formos. Silpnoji žmogaus prigimtis lengvai krypsta nuo pusiausvyros su aplinka, veda į blogį, tuo tarpu įgimtas aktyvumas išreiškia žmogaus stiprumą, jėgą, kuri gali įveikti blogį. Šis prigimtinis trilypumas reikalauja aplinkos formuojamojo poveikio, kreipiančio į intelektualinių, dorovinių bei dvasinių gyvenimo sferų vertybes.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (a15d4f7409ebcd21bbce1569dc0586ac.zip)Romėnų ugdymo pagrindai (referatas)13 Kb2
Neteisinga

 
Pedagogika Romėnų ugdymo pagrindai (referatas)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt