www.spargalkes.lt

Rizikos grupės vaikų elgesio kooregavimas

Pastaruoju metu Lietuvoje dėl prastų materialinio ir socialinio gyvenimo sąlygų smunka dalies šeimų dorovė, prastėja emocinis vaikų saugumas. Vis daugiau jų tampa socialinių blogybių  aukomis.

Pastebėtini dideli vaikų priežiūros, ugdymo bei elgesio kontrolės trūkumai. Tai ypač būdinga
šeimom, kurios gyvena žemiau skurdo ribos (Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija, 2000). Vis daugiau vaikų niekur nesimoko ir nedirba, valkatauja, elgetauja. Nedorų suaugusiųjų ir  bendraamžių jie įtraukiami į nusikalstamą veiklą, girtuokliavimą, narkomaniją.

Socialiniuose pranešimuose apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje (Gyvenimo lygis ir žmogaus pasirinkimo galimybės, 1996 – 2001, Socialinis pranešimas, 1999 – 2001) bei oficialiuose Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidiniuose (Lietuvos vaikai, 2001,
www.std.lt) pažymima, kad nuo 1990 m. daugiau kaip du kartus padaugėjo nusikaltusių nepilnamečių. Net tris kartus padidėjo nepilnamečių, padariusių sunkių kriminalinių nusikaltimų, skaičius.

Antai, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos parengtoje ataskaitoje apie švietimo būklę Lietuvoje (Lietuvos švietimas 2000, 2001, www.smm.lt) atkreipiamas dėmesys į nepilnamečių nusikalstamumo didėjimą. Vis daugiau nusikalsta jaunesnių vaikų. Dar stokojama mokslinių
tyrimų, jų panaudojimo praktikoje galimybių atskleidimo.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (cc123ade81598194dd0ba79323d83a72.zip)Rizikos grupės vaikų elgesio kooregavimas232 Kb0
Neteisinga

 
Pedagogika Rizikos grupės vaikų elgesio kooregavimas
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt