www.spargalkes.lt

Psichologija

Jimorri Son ištrauka iš knygos

Skausmas turėtų mus pažadinti. Žmonės stengiasi slėpti savo skausmą. Bet jie klysta. Skausmą reikia nešiotis su savimi, taip kaip radiją. Jausdami skausmą, jūs jaučiate jėgą. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs susidorojate. Skausmas yra jausmas - jūsų jausmai yra jūsų dalis. Jūsų realybės dalis.

Skaityti daugiau...
 

Asmenybės problema ir asmenybės mokslas

Numatymas, kontrolė, valdymas, keitimas (reikia numatyti reiškinius, paaiškinti...).

Mokslo paskirtis nustatyti objektą arba tariamą tiesą remiansi objektyvumu.

Skaityti daugiau...
 

Tiesos akimirkos

Pasakyta, "tiesa tave išlaisvins". Čia rasite keletą Tado tiesos akimirkų, kurios gali jums padėti gyventi laimingesnį gyvenimą: tu mirsi. Visiškai nesvarbu kas tu esi, ką tu darai ar ką turi, - vis vien mirsi. Anksčiau ar vėliau, bet mirsi. Nėra jokios vilties. Viltis – kvailių motina. Net jei medicina įmins nemirtingumo paslaptis, kurią dieną gali mirti nuo nelaimingo atsitikimo. Gali nesutikti su šia tiesa ir kentėdamas slėptis nuo šios tiesos visą savo likusį gyvenimą. Arba gali priimti šią tiesą dabar ir pradėti džiaugtis kiekvienu savo gyvenimo momentu. Juk dabar žinai tikrą savo gyvenimo kainą.

Skaityti daugiau...
 

Tikslas ar tikslai ir gyvenimo vaidmenys

Daugybė žmonių stengiasi bet kokia  kaina pasiekti sėkmę ir nesijausti nevykėliai. Dažnai girdime, kad kažkam pasisekė – paaukštino, gavo naują darbą, laimingai vedė/ištekėjo. Kartais pajuntame pavydą ir nutraukiame ryšius su „laimės kūdikiu“ arba imame kaltinti šeimą, sutuoktinį (neva blogai išauklėjo, žlugdė kaip asmenybę), arba tiesiog nusimename, kad mums taip nesiseka. Ir tik labai retai susimąstome apie tai, kas mums galėtų padėti pasiekti sėkmę? Kartais jos siekiame vienaip, o pasiekiame visai kitaip. Taigi kas yra sėkmė, ir kokiais sėkmės mitais tikime?

Skaityti daugiau...
 

Meilės virusas

Būti tavo draugu buvo viskas, ko tik aš norėjau; būti tavo meilužiu buvo viskas apie ką aš svajojau.

Aš matau tave kiekviename veide ir negaliu galvoti apie nieką kitą tik tave.

Skaityti daugiau...
 

Žvelgiant į pasamonę

Žmogus sakytais ir rašytais žodžiais išreiškia prasmę to, ką jis nori pasakyti. Jo kalboje yra gausu simbolių, bet jis dažnai vartoja ženklus ir vaizdinius, kurie nėra tiksliai aprašomi. Kai kurie tėra santrumpos arba pirmųjų žodžio raidžių virtinė, kaip antai UN, UNICEF, UNESCO; kiti yra pažįstami verslo ženklai, patentuotų vaistų pavadinimai, ženkleliai ar emblemos. Nors jie patys yra bereikšmiai, jie įgyja atpažįstamą reikšmę įprastiniame vartojime ar sąmoningos intencijos dėka. Tai nėra simboliai. Tai yra ženklai, ir jie vien tik žymi objektus, kuriems yra priskiriami.

Skaityti daugiau...
 

Salvinorinas A. "Proveržis"

Salvinorinas A.  gaunamas iš Salvia divinorum augalo. Salvia divinorum augalas - tai kol kas legalus psichodelinis augalas, galingesnis už DMT ir LSD. Tai pačiai šeimai priklauso ir vaistinis šalavijas. Rūkomas kuo grynesnis salvinorinas naudojant pypkę vienu ypu įtraukiant į plaučius ir palaikant.

Skaityti daugiau...
 

Psichologijos įskaitinis darbas ,,Mokymasis‘‘

Smėlėtame upelio dugne iš ikrų išsiritęs lašišos mailius su genais jau būna gavęs daug informacijos apie tai, kaip elgtis gyvenime. Tik išsiritusios žuvytės instinktyviai žino,kaip ir kur joms plaukti, kuo misti, kaip apsisaugoti nuo plėšrūnų. Laikydamasi įgimto plano, jauna lašiša netrukus pradeda savo kelionę jūron. Po ketverių metų, praleistų vandenyne, instinktas lašišą pargena atgal į jos gimtąsias vietas. Ji nuplaukia šimtus mylių iki savo gimtosios upės žiočių ir, pajutusi gimtosios upės kvapą, leidžiasi prieš srovę į savo protėvių nerštavietę. Ją pasiekusi, lašiša ieško gerų sąlygų - tinkamos temperatūros, smėlio ir vandens srovės - nerštui ir poruojasi.

Skaityti daugiau...
 

Bendravimo psichologija

Psichologija – psichikos tyrimas, galime įžiūrėti tradicinę psichologiją, bendravimo psichologiją.

Žmogus: 1. Dvasinis egzistencinis lygis. Susiję su religija, dvasinio alkio tenkinimu. 2. Psichologinis lygis. Mintys, norai, noras bendrauti, būti mylimam. 3. Fizinis lygis. Miegas, nuovargis, tempas, alkis.

Skaityti daugiau...
 

Psichologijos egzamino šperos

Skaityti daugiau...
 

Socialinė psichologija (knyga)

Tai knyga apie socialinę psichologiją.

Skaityti daugiau...
 

Kai į šeimą įsibrauna depresija

Tai straipsnių rinkinys apie depresiją.

Skaityti daugiau...
 

Stresas

Dažnai sutinkame žmonių su, regis, neišsenkančia energija. Dirigentai ar kiti menininkai yra gyvybingi iki gilios senatvės, jie ištisas valandas gali vaisingai darbuotis tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Jei ką nors darome su malonumu, jei kas mus įkvepia ir atrodo prasminga, pareikalauja iš mūsų nedaug energijos. Viskas klojasi gerai, kainuoja mažai jėgų, ir gyvenimo džiaugsmas mus dar labiau įkvepia. Jei ko nors nenorime daryti, turime prisiversti ir eikvoti energiją, dažnai vien pagalvojus apie nemalonius darbus sugenda nuotaika, gyvenimas tampa nebemielas, mes pristingame energijos.

Skaityti daugiau...
 

Kaip pasirinkti partnerį? (referatas)

Dažnai mes mielai pasakojame partnerės pasirinkimo istoriją. Kaip mes ją sutikome pirmą kartą?  Ką ji pasakė ką mes tuo metu jautėme, kaip viskas klostėsi toliau? Net praėjus keletai  metų nuo šito mano manymu lemtingo įvykio, mes prisimename ir pasakojame jas kitiems, nepriklausomai nuo to, ar meilė jau senai   užgesusi istorijos apie sutuoktinio pasirinkimą mus nuolat žavi. Nesvarbu, ar kalbame apie mus pačius, ar apie kitus, mes visada stebimės, kaip du visiškai nepažįstami žmonės tampa artimais ir mylinčiais vienas kitą.

Skaityti daugiau...
 

Alkoholio įtaka žmogui

Girtumas - apskritai visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio. O girtą yra matęs kiekvienas.

Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius. Svaigalai pasiekė mus iš amžių glūdumos.

Žinomas vokiečių etnografas Julijus Lipsas teigia, kad Paryžiaus kavinių nuolatinių lankytojų aperityvas, rusiškoji stalo degtinė, angliškųjų klubų viskis, Mozelio, Reino ir raudonasis bei putojantis vynas iš tikrųjų yra pirmykščių žemdirbių alaus, vyno ir klajoklių genčių rauginto kumyso patobulinti variantai.

Skaityti daugiau...
 

Psichologijos apibrėžimas, šakos, tyrimų sritys, tyrimų metodai

Psichologija - mokslas apie žmogaus elgesį ir mentalinius procesus. Psichologija tiria psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Mokslas apie sielą.

Psichologija siekia atsakyti į aibę klausimų, susijusių su žmogumi. Kodėl žmogus taip elgiasi?

Skaityti daugiau...
 

Požiūris į asmenybę Rytų teorijose

Mūsų elgseną lemia kultūra ir šeima, kurioje mes augome, kurioje vystėsi mūsų jausmai, protas ir pasaulėžiūra. Tai yra mūsų realybė, mes gyvename joje žvelgdami į mus supantį pasaulį, taip kaip buvome išmokyti savo šeimoje ir visuomenėje. Mes pripažįstame tik tokį savąjį “aš”, kurį pažįstame.

Kiekviena religija apriboja žmogų. Religija - tai santykis su didžiausią ir stipriausią poveikį turinčiomis vertybėmis, kurios gali būti įsąmonintos arba neįsąmonintos.

Skaityti daugiau...
 

Studentų ir dėstytojų klausymosi įgūdžių tyrimas

Kodėl mums yra labai svarbu mokėti klausytis? Mes bendraujame, kalbamės, klausomės. Tik kažkodėl daugiau dėmesio bendraudami skiriame kalbėjimui nei klausymuisi. O juk klausymasis yra tiek pat svarbi bendravimo dalis kaip ir kalbėjimas.

Skaityti daugiau...
 

Vaiko teisių konvencija ir žmogaus teisių pažeidimai (referatas)

Žinoma, kad vaikai įvairų smurtą (psichologinį, fizinį ir kitokį) patiria ir mokykloje, ir kieme, ir namuose – šeimoje. Ne tik Lietuvoje paplitęs pasyvus teroras, kada vienas iš šeimos narių vaiką muša, o kitas – tyli. Vėliau tėvas, tarsi jausdamas kaltę, sūnaus ar dukros prašo atleisti, nes mama štai tokia bloga. Didžiulį susirūpinimą kelia mokyklose prieš vaikus naudojamas psichologinis smurtas. Kartais pedagogai jiems neįtinkančius moksleivius tiesiog kitų akivaizdoje išvadina nešvankiais žodžiais. Ypač nuo tokio teroro vaikams sunku apsiginti, jie net gali susirgti.

Skaityti daugiau...
 

Bendravimo psichologija (vadovėlis)

Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Ką tik gimusiam kūdikiui jau reikia ne tik maisto, šilumos, bet ir aplinkinių dėmesio bei meilės. Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis, teigiamų emocijų šaltinis.

Skaityti daugiau...
 

Kaip įveikti depresiją

Čia surašyti įvairūs būdai, kaip susidoroti su savo depresija. Tai tik bendri nurodymai, kiekvienas turi pasirinkti konkrečiai sau priimtinus.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 3 iš 4
Psichologija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt