www.spargalkes.lt

Psichologija

Vaikas yra pilnavertė asmenybė

Daugelis tėvų nelaiko pilnaverčiais žmonėmis. Jie skirtingai bendrauja su vaikais ir su suaugusiais. O tai jau nėra gerai.

Svarbu nepamiršti, kad vaikai irgi žmonės. Jie daug mažesni ir silpnesni už suaugusius, bet ir, pavyzdžiui, moterys dažniausiai būna mažesnės ir silpnesnės už vyrus, tačiau jų niekas nelaiko žemesnėmis būtybėmis. Tik nuo aštuonių mėnesių kūdikis pradeda suprasti, kad jis yra atskiras individas. Laiko tėkmę ir mirtį vaikas pradeda suvokti dar vėliau. Kad tai suprastų jis turi įgyti pakankamai patirties.

Skaityti daugiau...
 

Vaikų seksualinė prievarta Lietuvoje, galimi problemos sprendimo keliai (kursinis darbas)

Prievarta kaip fenomenas lydi visą žmonijos istoriją, ją aprašo įvairūs autoriai nuo pačių ankstyviausių rašytinių šaltinių - Biblijos, Egipto ar Babilono raštijos paminklų, Homero poemų ligi šių dienų. Prievarta vaizduojama labai įvairiais pavidalais - nuo didvyriškumo iki nusikaltimo. Šį požiūrių nenuoseklumą atspindi posakis: ”Kai žūsta vienas žmogus - tai tragedija, kai žūva tūkstančiai - tai politika”. Tačiau toks universalus visai žmogaus būčiai fenomenas paradoksaliai praslydo pro filosofų akis, ir tik XIX - XX amžiais atsirado dvi filosofijos sistemos, aprašančios ir įprasminančios jį - tai marksizmas ir egzistencializmas.

Skaityti daugiau...
 

Lyčių skirtumai

Nuolat girdime kalbant apie vyrų  ir moterų skirtumus. Ar iš tikrųjų lytys skiriasi labiau, negu kiekvienas pastebime? Ar yra universalių psichologinių skirtumų?

Skaityti daugiau...
 

Pragaištingas mandagumas (gyvenimo istorija)

Tais metais man turėjo sueiti trisdešimt. Nors buvau šiuolaikiška ir visuomenės stereotipai manęs nejaudino, o piktavaliai seniai galėjo mane vadinti senmerge, vis dažniau susimąstydavau apie šeimą.

Anksti išmokau nekreipti dėmesio į tai, kaip mane vertina žmonės. Norom nenorom turėjau to išmokti - kažkam atrodė, kad pernelyg švaistausi pinigais, demonstruoju turinti daug drabužių, kitiems nepatiko mano pasitikėjimas savimi.

Skaityti daugiau...
 

Johnson Spencer "Kas paėmė mano sūrį"

Tai puiki psichologinio tipo knyga.

Skaityti daugiau...
 

Situacija “Germanai”

Ramiame Lietuvos miestelyje gyveno du broliai vadinami germanais. Kai mažesniajam buvo 14 m. o vyresniajam 17 jų gyvenimas pradėjo keistis. Jų tėvai norėdami užtikrinti savo vaikams geresnę ateity pradėjo važinėti į užsienį, kad uždirbtų kuo daugiau pinigų. Vaikai būdavo paliekami namie ir kas savaitę iš tėvų gaudavo pinigus. Namie prasidėjo baliai, juk atsirado ”laisvas plotas”, o ir pinigų niekada netrūko. Iš pradžių jie ramiai gerdavo namuose, tačiau tai greitai atsibodo. Savo energiją “germanai” pradėjo naudoti gatvėje, mokykloje – ten kur yra jaunimo. Greitai tapo “žvaigždėmis”. Vieni nepilnamečiai juos tiesiog laikė idealais, o kiti bijojo ir negalėjo nieko padaryti. Po kokių trijų tokio gyvenimo metų, skriaudžiamų vaikų tėvai nunešė į policiją pareiškimus. “Germanų” tėveliai grįžę viską sutvarkė – vieniem davė pinigų, kitiems užteko tik su jais pasikalbėti. “Germanai” nuo to laiko pradėjo agresyviai elgtis netgi su pagyvenusiais žmonėmis, nes jei ką “prisidirbdavo” tai grįždavo tėveliai ir viską sutvarkydavo.

Skaityti daugiau...
 

Bendravimas

William G. Scott ir Terence Mitchell  išskyrė 4 pačias svarbiausias bendravimo funkcijas , pasireiškiančias organizacijos viduje: emocionaliąją, motyvacijos, informacijos ir kontrolės.

Emocionalioji funkcija. Žmonės turi emocijas, kurias išreiškia bendraujant. Emocionalioji funkcija ir yra orientuota į žmogaus jausmus. Pasitenkinimas, nepasitenkinimas,  laimė ir pyktis, ir dar visa eilė emocijų pasireiškia bendraujant.

Skaityti daugiau...
 

Bendrosios ir karo psichologijos pagrindai

Tai mokomoji knyga apie bendrąją ir karo psichologiją.

Skaityti daugiau...
 

Paauglystė

Tėvams su paaugliais labai nelengva…  Filadelfijos Temple universiteto psichologai apklausė 20 000 paauglių ir nustatė, kad tie, kurie kalbasi su tėvais apie savo reikalus, geriau mokosi, nevartoja alkoholio ir narkotikų. Taigi tik žinodami, kas dedasi jų vaikams, tėvai gali padėti.

Sugriauti tylos sieną, dažnai atsirandančią tarp tėvų ir paauglių, padės septyni būdai.

Skaityti daugiau...
 

Bendravimo psichologija (santrauka)

Dalykiniai pokalbiai – būdas spręsti klausimus. Pati sąvoka yra labai plati: dalykinis pokalbis – tai žodinis kontaktas tarp pašnekovų, kurie turi įgaliojimus (grupės). Dalykinių pokalbių samprata siejama su derybomis. Visi pokalbiai turi tikslus ir temas.

Pokalbių funkcijos: 1) pradėti kokią nors veiklą; 2) kontroliuoti veiklą; 3) pasikeisti informacija; 4) spręsti iškilusią problemą; 5) skatinti veiklą ir kelti naujas idėjas; 6) suformuoti tarpusavio santykius.

Skaityti daugiau...
 

Asmenybės samprata

Menas valdyti žmones visuomet yra gyvybiškai svarbus vadovams bet kurioje veiklos srityje.

Praeityje, kai buvo darbo jėgos perteklius ir mažas nusiskundimų skaičius, vadovas galėdavo “laikyti po padu” daugiau darbininkų ir atleisti nepatikusius. Šiais laikais prityrę specialistai tapo retenybė. Be to, labai padaugėjo skundų bei reikalavimų, kuriems tenkinti firmos išleidžia daugiau pinigų, nei kitiems veiklos objektams. Dėl visų šių faktorių valdymo menas yra vienas pagrindinių momentų vertinant firmos konkurentabilumą ir vadovybės darbo efektyvumą.

Skaityti daugiau...
 

Vyrai kilę iš Marso, moterys iš Veneros

Savaitė po dukters Loros gimimo mudu su žmona Bone buvome visiškai išsekę. Lora kasnakt mus pažadindavo. Sunkiai gimdžiusi, Bonė vartojo vaistus nuo skausmo. Ji vos paeidavo. Penkias dienas praleidau namie, jai padėdamas. Atrodė, kad žmonos sveikata pradėjo gerėti, ir aš vėl nuėjau į darbą.

Skaityti daugiau...
 

Buvusių kalinių adaptacinės problemos ir jų pateikimas spaudai (kursinis darbas)

Buvusių kalinių adaptacija – aktuali Lietuvos socialinė problema. Ši problema yra spręstina visų pirma todėl, kad nuteistųjų skaičius Lietuvoje neturi tendencijos mažėti: remiantis statistiniais duomenimis, net 48 procentai kalinčių asmenų patenka į kalėjimą po antrą, trečią kartą. Reikia pažymėti, kad ilgą laiką kalinių adaptacijos problema buvo tarsi gyvenimo užribyje; požiūris į buvusius kalinius tiek iš visuomenės, tiek iš valdžios pusės ilgą laiką buvo ribotas. Supratimas, jog buvusius kalinius reikia ne tik kontroliuoti, bet ir socializuoti, integruojant juos į visuomenę, atsirado tik paskutiniais metais.  Iš akademinės visuomenės narių buvę kaliniai, kaip pažeidžiama socialinė grupė, taip pat kol kas nesulaukia reikiamo dėmesio.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 4 iš 4
Psichologija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt