www.spargalkes.lt

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė (leidinys)

Analizuodami Europos Sąjungos (ES) ir kitų išsivysčiusių šalių patirtį galime pastebėti, kad rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą didele dalimi lemia smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra. Šis ūkio sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujų darbo vietų tose veiklose, kurių prekės ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą.

Vis didėjanti SVV svarba bei jo įtaka ekonominiam šalių vystymuisi lemia ypatingą visuomenės dėmesį analizuojant SVV plėtros procesus, tendencijas ir perspektyvas bei ieškant efektyvių SVV sektoriaus rezultatyvumo didinimo būdų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 – 2008 metų programoje pabrėžta, jog SVV yra valstybės ekonomikos pagrindas ir būtina visuomenės vidurinės klasės formavimosi sąlyga, todėl reikia sudaryti kuo palankesnę aplinką šio verslo įmonių plėtrai.

Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio išsivysčiusiame industriniame pasaulyje vykdoma intensyvi SVV plėtros stebėsena, moksliniai ieškojimai ir prognozės, modeliuojamos šio nepaprastai dinamiško sektoriaus funkcinių raiškos galių optimizavimo galimybės.

2003 m. pabaigoje Europos ekonominės erdvės šalyse 99,7% visų įmonių sudarė mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Jos buvo įdarbinusios 69,7% visų dirbančiųjų Europos ekonominės erdvės šalyse, sukūrusios 50,9% bendrosios pridėtinės vertės. Lietuvos įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių buvo panaši į kitų Europos šalių įmonių struktūrą. 99,4% visų Lietuvos įmonių sudarė MVĮ, kurios buvo įdarbinusios 69,7% visų šalies dirbančiųjų, jose sukurta 68,2% bendrosios pridėtinės vertės.

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra parengė ir išleido leidinį „Lietuvos smukaus ir vidutinio verslo būklė“, kuriame išanalizuota 2000–2003 m. Lietuvos SVV būklė ir pateikti pagrindiniai MVĮ veiklą apibūdinantys rodikliai. Tai antrasis Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros leidinys, pateikęs Lietuvos SVV būklės apžvalgą. Pirmąjį tokį leidinį Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra išleido 2003 m.

Tikimės, kad Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklės apžvalga padės geriau suprasti ir įvertinti SVV reikšmę šalies ekonomikai. Manome, jog leidinys bus naudingas tiems, kurie analizuoja SVV plėtros situaciją šalyje, atlieka šio proceso stebėseną, lygina SVV plėtros tendencijas tarptautiniu mastu, bei pasitarnaus tiems, kurie formuoja SVV plėtros politiką, jos įgyvendinimą, atlieka verslo plėtros ekonominių pasekmių įvertinimą.

Failai:
FailasFailo dydisParsisiųsta
Parsisiųsti šį failą (357ac84e586ff05199e3d1c813854c5f.zip)Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė (leidinys)3897 Kb2
Neteisinga

 
Verslas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė (leidinys)
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt